Plán zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa na rok 2016

8. ZM 14. BŘEZNA 

 HOSPODAŘENÍ  MĚSTA  

- Rozpočet 2016 - místostarosta města 

 - Hospodaření příspěvkových organizací a obchodní společnosti města - místostarostka města 

   (ZŠ a MŠ Krásná Lípa, Kostka Krásná Lípa, Křinice, s. r. o.) 

 

9. ZM 13. ČERVNA 

 ČINNOSTI  MĚSTA 

 - Zpráva o hospodaření města za rok 2015 - vedoucí FO 

 - Informace o stavu jednotlivých investičních projektů - místostarosta města 

 - Zpráva o činnosti MěÚ - tajemnice MěÚ 

 - Zpráva o činnosti p. o. Kostka - Hana Volfová 

Zápis z 5. jednání zastupitelstva města Krásná Lípa, dne 9.9.2015

17:16 Správa plnění úkolů. Mimojiné diskuze o problematické lavičce mezi Resortem a Cimrákem. Bude ponechána? Rada města doporučuje lavičku ponechat (resp. zamítá návrh p, Nagel). Starosta preferuje rychlý úklid od TS.

17:22 Z.Linhart vysvětluje, že se bude rozšiřovat okrasné plochy okolo lavičky (směr Cimrák)

17:23 Dění ve městě (přehled akcí, spolupráce, výstavy, koncertů, návštěvy, akce Kostky, Den Českého Švýcarska, značení silnic, billboard pozemky, oprava kašny, likvidace škod po vichřice, hasičská zbrojnice hotovo za 2měs, . ... více na videu ze zastupitelstva)

Komentář ke 4. jednání zastupitelstva města Krásná Lípa konanému dne 18.6.2015

4. zasedání zastupitelstva města  (dále jen ZM) se za naše sdružení zúčastnili dva zastupitelé (Mirek Řebíček a Richard Nagel). Jeden náš zastupitel (Petr Semelka) se bohužel musel z pracovních důvodů omluvit.

Průběh jednání ZM

V úvodu probíhala tradiční prezentace činnosti města a spolků včetně přehledu uskutečněných akcí ve městě.

Komentář ke 3. jednání zastupitelstva města Krásná Lípa

Komentář ke 3. jednání zastupitelstva města Krásná Lípa konanému dne 11.3.2015

3. zasedání zastupitelstva města  (dále jen ZM) se za naše sdružení zúčastnili dva zastupitelé (Mirek Řebíček a Richard Nagel). Jeden náš zastupitel (Petr Semelka) se bohužel musel z pracovních důvodů omluvit.

Komentář k 2. jednání zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 10.12.2014

2. zasedání zastupitelstva města (dále jen ZM) se za naše sdružení zúčastnili dva zastupitelé - Petr Semelka a Richard Nagel. Náš třetí zastupitel, Mirek Řebíček, se bohužel pro nemoc musel omluvit.

Betlémské světlo rozzářilo Krásnou Lípu

Z přítomnosti Betlémského světla se na Vánoce těšily desítky Krásnolipáků. Plamínek, který každoročně putuje z Betléma do různých koutů světa přebral v sobotu 20.12. na nádraží v Krásné Lípě od skautů Jakub Juda a následujících několik dní ho pečlivě střežil pro ostatní Krásnolipáky. Na Štědrý den ráno ho rozvezl do příbytků dalších členů distribučního týmu (M.Řebíček, H.Štroblová, P.Semelka, A.Kubica, R.Nagel) a odtud si pak plamínek přebírali další a další Krásnolipáci. Světlo bylo předáno například i panu faráři nebo se rozzářilo na hřbitově.

Stránky